You are currently viewing רשלנות רפואית בניתוח עקב היצרות בעמוד השדרה

רשלנות רפואית בניתוח עקב היצרות בעמוד השדרה

בית המשפט העליון: המטופל אשר בעקבות ניתוח בגרירת הרגל נפגע קשה מוטורית ויקבל פיצוי של 100% ולא 50% כפי שפסק בערכאה הראשונה בית המשפט המחוזי.

במקרים של תביעות רשלנות רפואית השורה התחתונה הוא גובה הפיצוי הניתן למטופל, שכן כל בבסיס התביעה ישנו המטופל אשר נפגע באופן חמור ונגרם לו נזק, ובמידה ומוכחת רשלנות מצד הצוות הרפואי הרי נפסקים למטופל פיצויים שאמורים לאפשר לו להמשיך את חייו בצורה מיטיבה כלשהי למרות ועל אף הנזק.

נכנס לניתוח ויצא עם מגבלות מוטוריות קשות

עורך דין מגיע לטיפול בשל קשיים בהליכה ומוצא את עצמו עם בסופו של ההליך עם בעיות נוירולוגיות ומוטוריות קשות – האם ניתן לקבוע רשלנות רפואית?

דניאל (שם בדוי) עורך דין במקצועו, הרגיש כי הוא גורר את רגלו הימנית וניגש לבית החולים לשם בדיקת הסיבה לדבר. בבית החולים נמצא כי דניאל סובל משיתוק ספסטי שנוצר ממצב בו השרירים נפגעים ונוצרת רגישות מיוחדת במקום שמונעת פעולה באופן תקין. בבדיקת MRI התגלה כי שורש הבעיה הוא השל היצרות עמוד השדרה הצווארי ולפיכך הופנה דניאל לניתוח בעמוד השדרה.

דניאל החליט לפנות לרופא פרטי שיבצע את הניתוח וזה איבחן טרם הניתוח כי יש לדניאל פריצת דיסק וכי ההיצרות של עמוד השדרה הינה מתחת ומעל פריצת הדיסק כאשר מטרת הניתוח היא שחרור הלחץ מעמוד השדרה תוך חיתוך והחלשת החוליות ("למינות") של עמוד השדרה.

הניתוח עבר אך מיד לאחריו התברר כי קיימת בעיה בתנועת כף הרגל ובפרק הירך הימני ואף התפתחות של בצקת מה שהתברר כשבר בציר של אחת החוליות שיצר לחץ על עמוד השדרה ולכן הוחלט לעשות ניתוח נוסף בדחיפות לאחר הניתוח הבדיקות הראו כי הלחץ על עמוד השדרה שוחרר באזור המנותח אך נוצר לחץ במקום אחר ומאז דניאל לא חזר לתפקודו הקודם כמו גם מצבו אף הוחמר ויש לו הפרעות בתנועה נוירולוגיות קשות.

עורך הדין, דניאל, מגיש תביעת רשלנות רפואית לבית המשפט המחוזי וזה קובע כי נגרם לו נזק ומגיע לו פיצוי אך רק בגובה של 50% מדוע?

בית המשפט המחוזי בהסתמך על חוות הדעת של המומחים הרפואיים קובע כי בשל העובדה כי היה עיכוב בבדיקות מצבו הבריאותי של דניאל הסתבך ולכן ניתן לומר באופן ברור כי הייתה רשלנות רפואית מצד הרופאים ועל כן מגיע לדניאל פיצוי אך רק בגובה של 50% משום כי קיים סיכוי שדניאל היה סובל מהמחלה גם בעתיד.

הפיצוי שנקבע הינו מחצית מהסכומים הבאים: 200  אלף על הפסד השתכרות ועוד 400 אלף פיצוי על כאב וסבל שנגרמו לו כתוצאה מהתרשלות הרופאים בטיפול שניתן לדניאל.

מוגש ערעור לבית המשפט העליון בגין גובה הפיצוי שצריך לדעת דניאל להיות בשיעור של 100% ולא כפי שקבע בית המשפט המחוזי- האם בית המשפט יקבל את הערעור?

בית המשפט העליון מקבל את הערעור באופן בו דניאל יקבל פיצוי בגובה  100% שכן הקביעה של בית המשפט המחוזי לעניין האפשרות שדניאל היה סובל בעתיד מאותה מחלה אינה וודאית והשאלה הזאת גם לא עמדה לדיון כמו גם התובע דניאל לא הביא ראיות לגבי שאלה זו ומכיוון שכך אי אפשר להפחית את גובה הפיצוי בחצי אלא יש לתת לדניאל את מלוא הפיצוי המגיע לו על סך של 600 אלף ₪.

עולה מהחלטתו של בית המשפט העליון כי כדי לבסס החלטה להפחתת גובה הפיצוי צריך שתהיה קביעה ברורה וחד משמעית המשנה את פני הדברים כאשר במקרה זה הדברים לא היו ברורים מספיק ולכן הפיצוי הועמד על 100%.

עא 4804/03