You are currently viewing רשלנות רפואית בלידה – תשניק סב לידתי

רשלנות רפואית בלידה – תשניק סב לידתי

פיצוי על סך שני מליון וחצי יינתן בשל העובדה כי התינוקת נולדה עם פיגור שכלי ושיתוק מלא בארבעת הגפיים!

אחד הרגעים החשובים והקריטיים עבור כל אישה הוא רגע הלידה, כל ההיריון כולו עשוי לעבור בלא כל בעיות או תקלות. אך, החלטה שגויה אחת של הצוות הרפואי בעת הלידה עלולה להוביל לתוצאות טרגיות ביותר. נושא זה עומד בבסיסן של תביעות רשלנות רפואית בלידה רבות כאשר באם מוכח כי הצוות הרפואי אכן התרשל עליו, לפצות את התובעים בגין הנזק שנגרם והנזק העתידי.

יסמין (שם בדוי) הגיעה לבית החולים ללדת ובדיקה במוניטור הצביעה על כך כי מצבו של העובר תקין לחלוטין וכי אין כל מניע לבצע את הלידה. אך, תוך זמן קצר החלה התדרדרות מסוימת אשר אילצה את הרופאים להחליט כי יסמין תעבור ניתוח קיסרי בדחיפות.

הצוות הרפואי הכין את יסמין לקראת הניתוח אך לא ביצע בדיקות מקיפות אשר היו מגלות כי העובר נמצא במצוקה קשה ביותר אשר הובילה לגרימת תשניק סב לידתי וחוסר חמצן וכך התעכבה הלידה ולא נעשה הניתוח הקיסרי במהירות שנדרשה במקרה כזה.

התינוקת אניה (שם בדוי) נולדה בניתוח קיסרי, אך עם מומים קשים ביותר, פיגור שכלי מלא ושיתוק בכל ארבעת הגפיים. שכן, מרגע הגעתה של יסמין ללדת עד אשר היא עברה את הניתוח הקיסרי חלפו 45 דקות שהיו קריטיות ביותר והן אלו שהובילו לתוצאה החמורה של תינוקת עם נכויות רבות ומשמעותיות.

בפני בית המשפט המחוזי הוגשה על ידי הוריה של אניה תביעת רשלנות רפואית בטענה כלפי הצוות הרפואי. הטענה היא כי לו היה מבצע את כל הבדיקות הנדרשות, הרי יתכן והלידה הייתה מסתיימת בצורה אחרת לגמרי והתינוקת אניה הייתה מגיחה לעולם ללא כל המומים הקשים עימם נולדה.

מנגד הצוות הרפואי טען כי לא הייתה כל רשלנות רפואית, אלא הטיפול שניתן ליסמין היה בהתאם למצב הרפואי בו הייתה נתונה נכון לאותו רגע. כמו כן, לא הייתה כל סיבה להקדים את הניתוח הקיסרי שכן, העובר לא סבל ממצוקה כלשהי ואין כל תיעוד המצביע על תשניק סב לידתי. לכן, מדובר היה בטיפול רפואי מקצועי וסביר לחלוטין.

בית המשפט המחוזי התייחס לתביעת רשלנות רפואית זו כפי שהציגו הצדדים וזאת בהסתמך על חוות הדעת של המומחים הרפואיים וקבע כי מתוך כל הדברים, כמו גם הרישומים הלקויים של בית החולים, עולה תמונה לפיה הייתה רשלנות רפואית בהתנהלותו של הצוות הרפואי. שכן, מדובר במום מולד לכל הדעות, התינוקת אניה לא סבלה מבעיות אחרות טרם לידתה ועד למועד זה, ההיריון היה תקין לחלוטין.

בית המשפט הגיע למסקנה כי תביעת רשלנות רפואית זו צריכה להתקבל. לו היו מבצעים הרופאים את הניתוח הקיסרי בהקדם האפשרי ולא אחרי 45 דקות, הרי ניתן היה ליילד את התינוקת בלי שזו תגיע לכדי תשניק סב לידתי ותסבול ממחסור בחמצן, המוביל ברוב המקרים ללידה של תינוקת עם מומים שכליים וגופניים.

בקביעת גובה הפיצוי על הנזק שנגרם לתינוקת אניה נכללו מספר גורמים חשובים, היותה נכה בשיעור של 100 אחוז, אניה תהיה זקוקה ותלויה באחרים ובטיפול סיעודי לכל חייה. כמו כן, לא קיים אלמנט של אובדן השתכרות שלפיו לא תוכל לפרנס את עצמה ותיפול לעול על החברה. לכן, קבע בית המשפט המחוזי כי על הצוות הרפואי אשר התרשל במילוי חובתו הרפואית המקצועית לשלם לתובעים פיצוי של 2 וחצי מליון ₪ וזאת כדי לאפשר למשפחה לטפל באניה ולהעניק לה את הטוב שניתן במציאות הטרגית אליה היא נולדה.